W imieniu nowych władz oraz członków Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia składam serdeczne podziękowania ustępującemu Zarządowi za wieloletnią pracę i wniesiony wkład w rozwój Stowarzyszenia. Życzę wielu sukcesów w dalszej pracy na rzecz rozwoju i promocji podkarpackiego i polskiego winiarstwa. Dziękując, żywię nadzieję na owocną współpracę i pomoc oraz  wsparcie działań Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia.

NOWE WŁADZE STOWARZYSZENIA WINIARZY PODKARPACIA

ZARZĄD SWP

Andrzej Ligęzka - prezes SWP, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Jarosław Reczek - wiceprezes SWP, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zuzanna Jurkiewicz - sekretarz SWP, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Grzegorz Mierzejewski - skarbnik SWP, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Jerzy Stecki - członek zarządu, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dorota Mazurak - członek zarządu, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wiesław Kujda - członek zarządu, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


KOMISJA REWIZYJNA

Adam Gałat - przewodniczący komisji, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Mateusz Radek - członek komisji, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Grzegorz Pachoł - członek komisji, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Andrzej Ligęzka
prezes SWP

piątek, 15 marzec 2019 07:48 Napisał

Walne i Ocena Techniczna Win 2019

Uchwałą z dnia 13.02.2019 Zarząd SWP zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia w Boguchwale w dniu 03.03.2019 r, o godz. 10:00 w pierwszym terminie i o godz. 10:30 w drugim terminie - sala C.

Uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują wszystkich członków bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

Program Walnego Zebrania Członków SWP

 

 1. Przyjęcie porządku obrad

 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania

 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej

 4. Rozpatrzenie odwołań osób skreślonych z listy członków SWP.

 5. Sprawozdanie Zarządu SWP za 2018 rok

 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

 7. Dyskusja

 8. Głosowanie o udzielenie absolutorium dla Zarządu SWP.

 9. Wybory nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej SWP.

 10. Wolne wnioski.

 11. Zakończenie Walnego Zebrania

 

Ocena Techniczna Win 2019

W dniu poprzedzającym Walne Zebranie Członków SWP tj. 2.03.2019 o godz. 10:30 - sala C, rozpocznie się Ocena Techniczna podkarpackich win 2019. Udział wyłącznie dla członków SWP.

Wina oceniał będzie znany enolog Piotr Stopczyński, ocena będzie miała charakter edukacyjny z proponowanymi działaniami naprawczymi dla win, które odbiegają od norm sztuki winiarskiej.

W tym dniu prosimy o zabranie ze sobą win do oceny nie więcej jak 4 rodzaje z 1 winnicy, oraz przekąsek zarówno na czas szkolenia jak i na wieczór winiarski - po zakończonej ocenie win.

Program szkolenia "Ocena Techniczna Win 2019"

 1. 10:30 Przyjazd i rejestracja uczestników
 2. 11:00 Rozpoczęcie Oceny Technicznej win (musujące, białe, różowe, czerwone, słodkie)
 3. 14:00 Przerwa obiadowa
 4. 14:45 Ocena win c.d.
 5. 19:00 Zakończenie oceny i przerwa na przygotowania wieczoru winiarskiego
 6. 20:00 Wieczór winiarski (zakończenie karnawału)
 7. Nocne Polaków rozmowy i spotkania w podgrupach.

 

Serdecznie zapraszamy z nadzieją na liczny udział - Zarząd SWP

piątek, 15 luty 2019 14:09 Napisane przez

Uprawa winorośli w Polsce - perspektywy i zagrożenia


Szkolenie w dniu 30 stycznia 2019 roku
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, ul. Suszyckich 9

10:00 – 10:20 Informacja o realizacji celów projektu InnoFruit – dr Mirosław Sitarek
10:20 – 10:50 Uprawa winorośli w Polsce – stan aktualny i kierunki rozwoju – dr hab. Jerzy Lisek, prof. IO
10:50 – 11:30 Przerobowe i deserowe odmiany winorośli polecane do uprawy – dr hab. Jerzy Lisek, prof. IO
11:30 – 11:50 Przerwa
11:50 – 12:30 Zakładanie, prowadzenie i pielęgnacja winnicy – dr hab. Jerzy Lisek, prof. IO
12:30 – 13:00 Dyskusja i indywidualne konsultacje z prelegentami

Udział w spotkaniu jest bezpłatny
Seminarium/szkolenie zorganizowane w ramach realizacji projektu InnoFruit nr #R004
Zgłoszenia przyjmowane są przez Dział Produkcji Roślinnej PODR
do dnia 15 stycznia 2019 r.
Tel. 17 8701 544, 723 977 477 (A. Cieszyńska) lub 723 977 385 (L. Sąsiadek)

środa, 09 styczeń 2019 14:08 Napisał
Strona 1 z 32