piątek, 15 luty 2019 14:09

Walne Zebranie członków SWP Wyróżniony

Napisane przez 

Walne i Ocena Techniczna Win 2019

Uchwałą z dnia 13.02.2019 Zarząd SWP zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia w Boguchwale w dniu 03.03.2019 r, o godz. 10:00 w pierwszym terminie i o godz. 10:30 w drugim terminie - sala C.

Uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują wszystkich członków bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

Program Walnego Zebrania Członków SWP

 

 1. Przyjęcie porządku obrad

 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania

 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej

 4. Rozpatrzenie odwołań osób skreślonych z listy członków SWP.

 5. Sprawozdanie Zarządu SWP za 2018 rok

 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

 7. Dyskusja

 8. Głosowanie o udzielenie absolutorium dla Zarządu SWP.

 9. Wybory nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej SWP.

 10. Wolne wnioski.

 11. Zakończenie Walnego Zebrania

 

Ocena Techniczna Win 2019

W dniu poprzedzającym Walne Zebranie Członków SWP tj. 2.03.2019 o godz. 10:30 - sala C, rozpocznie się Ocena Techniczna podkarpackich win 2019. Udział wyłącznie dla członków SWP.

Wina oceniał będzie znany enolog Piotr Stopczyński, ocena będzie miała charakter edukacyjny z proponowanymi działaniami naprawczymi dla win, które odbiegają od norm sztuki winiarskiej.

W tym dniu prosimy o zabranie ze sobą win do oceny nie więcej jak 4 rodzaje z 1 winnicy, oraz przekąsek zarówno na czas szkolenia jak i na wieczór winiarski - po zakończonej ocenie win.

Program szkolenia "Ocena Techniczna Win 2019"

 1. 10:30 Przyjazd i rejestracja uczestników
 2. 11:00 Rozpoczęcie Oceny Technicznej win (musujące, białe, różowe, czerwone, słodkie)
 3. 14:00 Przerwa obiadowa
 4. 14:45 Ocena win c.d.
 5. 19:00 Zakończenie oceny i przerwa na przygotowania wieczoru winiarskiego
 6. 20:00 Wieczór winiarski (zakończenie karnawału)
 7. Nocne Polaków rozmowy i spotkania w podgrupach.

 

Serdecznie zapraszamy z nadzieją na liczny udział - Zarząd SWP

Czytany 103 razy Ostatnio zmieniany piątek, 01 marzec 2019 07:22